Kiến nghị giảm thuế XK mặt hàng gỗ nguyên liệu cao su.

In
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang quản lí 273.771 ha cao su trong nước. Trong đó diện tích vườn cây cao su kinh doanh khoảng 163.000 ha.       
Tập đoàn này cho rằng mỗi năm cần thanh lí, tái canh khoảng 10.000 ha vườn cây cao su, tương đương sản lượng gỗ nguyên liệu 240.000 m3/năm. Một lượng đáng kể trong số đó được dùng để xuất khẩu dưới dạng gỗ nguyên liệu.

Tuy nhiên, theo Tập đoàn, giá gỗ (cao su) nguyên liệu xuất khẩu hiện nay đang có chiều hướng giảm mạnh. Cụ thể giá năm 2013 chỉ còn khoảng 5,5 triệu đồng/m3, giảm 2 triệu đồng so với năm 2010 (năm 2010 giá 7,5 triệu đồng/m3).
Chính vì vậy, lượng gỗ nguyên liệu cao su tồn đọng trong toàn Tập đoàn đang ở mức cao, ước khoảng 70.000 m3, tương đương 380 tỉ đồng.
Tập đoàn này đang kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ nguyên liệu cao su xuống 5% như là một giải pháp để tháo gỡ lượng hàng tồn kho nêu trên (từ năm 2010 đến nay mức thuế suất xuất khẩu gỗ nguyên liệu nhóm 44.07 bao gồm cả gỗ cao su nguyên liệu là 20%).
Nguồn tin: baohaiquan.vn