CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Thắng ngày 14.05.2011

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) - Giai đoạn Thiết kế miệng cạo.
(Ảnh chụp chuyến đi thực tế ngày 14.05.2011)

 Xem thêm: Thư viện ảnh Cao su Tân Thắng
Cao su Tân Thắng - Giai đoạn Thiết kế miệng cạo (Ảnh chụp ngày 14.05.2011)

Cao su Tân Thắng - Giai đoạn Thiết kế miệng cạo (Ảnh chụp ngày 14.05.2011)
    

    
Cao su Tân Thắng - Giai đoạn Thiết kế miệng cạo (Ảnh chụp ngày 14.05.2011)
 
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 1 (TÂN THẮNG) Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Thắng ngày 14.05.2011