Thiết kế miệng cạo ở Nông trường Tân Thắng ngày 12.03.2011

In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) - Giai đoạn đang Thiết kế miệng cạo.
(Ảnh chụp thực tế ngày 12.03.2011)

Xem Thư viện ảnh: Cao su Tân ThắngCao su Tân Thắng giai đoạn đang Thiết kế miệng cạo.

Cao su Tân Thắng giai đoạn đang Thiết kế miệng cạo.Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 3 2011 11:21 )