CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Tình Hình Sản Xuất Lâm Sinh 1 (Tân Thắng)

Email In

*Quản lý nông trường : Hoàng Văn Huân

*Điện thoại : 097 70.70.100

.Diện tích: 158 ha

.Bắt đầu triển khai Dự án 2005: 30 ha

.Trồng mới Cao su năm 2006 : 119,2 ha

.Trồng mới Cao su năm 2008 : 8,8 ha


 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 4 2010 09:45 )  
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 1 (TÂN THẮNG) Tình Hình Sản Xuất Lâm Sinh 1 (Tân Thắng)