CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 125 tỷ USD

Email In
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2013 của cả nước ước đạt 125,5 tỷ USD.... 
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 2,55 tỷ USD trong tháng 6 và xuất siêu hơn 5,4 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.
Cả nước ước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2013.

Theo số liệu của cơ quan thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2013 của cả nước ước đạt 125,5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 62 tỷ USD, tăng hơn 16% so cùng kỳ 2012; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 63,45 tỷ USD, tăng hơn 17% so cùng kỳ 2012.
Như vậy, cả nước ước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2013.
Riêng trong tháng 6, cũng theo báo cáo của cơ quan thống kê, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,4 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu cả nước tháng 6 ước đạt 11,6 tỷ USD.
Như vậy, con số nhập siêu trong tháng 6/2013 là 200 triệu USD.
Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 2,55 tỷ USD trong tháng 6 và xuất siêu hơn 5,4 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.
Nguồn: vneconomy.vn/
 

 
You are here: Home Kinh Tế Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 125 tỷ USD