CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Phát triển cao su là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Tây Bắc.

Email In
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc ngày 14/1/2013 tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ Tây Bắc nhấn mạnh, trong thời gian tới, khu vực Tây Bắc cần chú trọng đến ba vấn đề chính là phát triển cây cao su; quản lý, khai thác khoáng sản và an ninh trật tự trong vùng.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 9,64%. Thu ngân sách tăng 4,4% so với năm 2011. Nông nghiệp đạt kết quả khá, an ninh lương thực cơ bản được đảm bảo; lương thực bình quân đầu người đạt 444 kg/người, tăng 0,87% so với năm 2011; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 8,8%. Đây là những kết quả tạo đà cho vùng trong năm 2013 và những năm tiếp theo.
Hiệp hội Cao su Việt Nam trích nguồn: http://www.vinanet.com.vn
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 19 Tháng 1 2013 10:29 )  
You are here: Home Kinh Tế Phát triển cao su là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Tây Bắc.