CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 01 năm 2013 tăng mạnh về lượng và giá trị.

Email In
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tháng 01 năm 2013 đạt 108,6 ngàn tấn, trị giá 296,1 triệu USD, đơn giá bình quân đạt 2.726 USD/tấn, tăng 55,4% về lượng và tăng 54,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá chỉ giảm nhẹ 0,3% so tháng 01 năm 2012.

Hầu hết các thị trường xuất khẩu của cao su thiên nhiên trong tháng 01/2013 đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Trung Quốc dẫn đầu với khối lượng đạt 57.168 tấn (52,6%), tăng 31,4%. Thị trường Malaysia xếp thứ hai với 18.444 tấn (17%), tăng 158,6%. Thị trường Ấn Độ đạt 5.169 tấn (4,8%), tăng 51,3%. Thị trường Đức và Hoa Kỳ tăng rất cao, gấp hơn 3 lần so tháng 1 năm trước. Thị trường Đức 4.198 tấn (3,9%), tăng 245,5% và thị trường Hoa Kỳ 4.182 tấn (3,8%), tăng 232,7%.

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 01/2013 so với 01/2012


Xuất khẩu cao su thiên nhiên sang 1 số thị trường trong tháng 01/2013

 
Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (H.T.) theo nguồn Tổng cục Hải quan, ngày 19/02/2013 
 
You are here: Home Kinh Tế Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 01 năm 2013 tăng mạnh về lượng và giá trị.