CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 3/2013 tăng về lượng và giá trị so với tháng trước.

Email In

Theo số liệu sơ bộ của Bộ Công Thương, quý 1/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 29,68 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 10,4 tỷ USD, chiếm 35% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,25 tỷ USD, chiếm 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3/2013, sản lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu đạt khoảng 55.000 tấn, giá trị 140 triệu USD, tăng nhiều so với tháng hai về lượng (+77,5%) và tăng nhiều về giá trị (+62,6%), nhưng giảm nhẹ về lượng (-1,1%) và giảm nhiều về giá trị (-23,2%) so với cùng kỳ năm trước do giá giảm. Giá cao su xuất khẩu trong tháng 3/2013 bình quân đạt 2.545 USD/tấn, giảm 8,4% so với tháng trước và giảm mạnh 22,3% so với cùng kỳ năm trước.  Tháng 2/2013 trùng với kỳ nghỉ tết nguyên đán dài ngày nên lượng xuất khẩu cao su khá thấp, kéo theo lũy kế 3 tháng đầu năm 2013 (Quý 1/2013), lượng cao su xuất khẩu chỉ đạt khoảng 194.489 tấn, giảm 9,3%, giá trị đạt 521.504 ngàn USD, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá cao su xuất khẩu bình quân trong Quý 1/2013 đạt 2.681 USD/tấn, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng và giá trị cao su thiên nhiên xuất khẩu tháng 3/2013 và Quý 1/2013.

Văn phòng Hiệp hội Cao su VN tổng hợp (P.L.) từ nguồn Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thống kê*

Diễn biến lượng và giá trị xuất khẩu cao su thiên nhiên trong Quý 1/2013


Văn phòng Hiệp hội Cao su VN tổng hợp (P.L.), ngày 05/4/2013
Nguồn "Hiệp Hội Cao Su Việt Nam"
 
You are here: Home Kinh Tế Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 3/2013 tăng về lượng và giá trị so với tháng trước.