Trung Quốc thúc đẩy phát triển cây cao su.

In
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đang hỗ trợ hàng loạt các biện pháp để mở rộng diện tích trồng cây cao su và công suất chế biến cao su thiên nhiên.

Trong kế hoạch 5 trọng điểm, Bộ phát thảo một số sáng kiến hỗ trợ nhằm tăng năng suất và chất lượng cao su thiên nhiên của Trung Quốc, bao gồm:
1. Thiết lập vườn ươm và cải thiện việc cung cấp cây con và giống tốt;
2. Thúc đẩy những giải pháp kỹ thuật phù hợp sinh thái vùng trồng để cải thiện năng suất cây cao su;
3. Nâng cao hiệu quả khai thác cây cao su thông qua đào tạo và cơ giới hóa;
4. Cải thiện năng suất vườn cao su bằng cách sử dụng phân bón tốt hơn;
5. Giảm số ngày cạo cây cao su.
Theo tuyên bố của Bộ, được Hiệp hội Cao su Trung Quốc đăng tải, Cơ quan khẩn hoang đất đai của tỉnh Quảng Đông đang nỗ lực đầu tư cho các vườn ươm cây con cao su ở Mao Minh, tỉnh Zhanjiang, bao gồm cả nhà kính và thiết bị liên quan.
Nguồn: Hiệp hội Cao su Việt Nam
(HT) biên dịch từ http://www.tirebusiness.com/international