CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Hiệu quả từ mô hình sản xuất sạch.

Email In
Tại Nhà máy Cao su Xuân Lập, việc tìm kiếm giải pháp nhằm làm giảm chi phí trong sản xuất và nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh là yêu cầu bức thiết. Ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo xí nghiệp chế biến đã cùng với Nhà máy Xuân Lập mạnh dạn đề ra mục tiêu phương hướng để thực hiện hành động của toàn đơn vị là: Phấn đấu đạt “Năng suất, chất lượng hiệu quả, giá thành giảm, môi trường bền vững, đời sống công nhân không ngừng được cải thiện”, góp phần cùng Tổng công ty thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012.

Qua thống kê số liệu 9 tháng đầu năm, Nhà máy Xuân Lập đã nỗ lực phấn đấu đạt được như sau: Khối lượng nước thải đã qua xử lý được đưa vào tái sử dụng phục vụ sản xuất là 26.580 m2, sau khi khấu trừ chi phí, giá trị làm lợi còn lại hơn 63 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có những lợi ích khác đó là giảm được chi phí xả thải ra môi trường và phí khai thác tài nguyên nước. Với cách nghĩ và cách làm này của nhà máy cũng nói lên ý nghĩa to lớn về công tác bảo vệ tài nguyên, năng lượng, góp phần thực hiện sản xuất bền vững mà Nhà nước đã và đang đặt ra đối với các doanh nghiệp.
Song song với việc tiết kiệm nước, nhà máy còn tổ chức thu gom các nguyên liệu từ mủ bể gạn nước thải, mủ dây có cước và mủ đất từ các nông trường với hàm lượng chỉ đạt 9% nhưng đã chế biến được 266 tấn mủ thành phẩm, góp phần nâng sản lượng chế biến 9 tháng đầu năm của nhà máy lên 10.540 tấn, đạt 118% kế hoạch trên giao.
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc xí nghiệp chế biến cho biết: “Đây là mô hình quản lý có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nhằm tăng doanh thu cho Tổng công ty, tăng sản lượng cho các nông trường, tạo được việc làm cho hơn 20 công nhân lao động hợp đồng thời vụ, hầu hết là con em cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty có hoàn cảnh khó khăn, có nguồn thu nhập ổn định, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội”.
Phan Thanh Hiệt
Nguồn "Tạp chí Cao su Việt Nam"

 
You are here: Home Môi Trường Hiệu quả từ mô hình sản xuất sạch.