Thông Tin Liên Hệ

In
Mọi thông tin liên lạc xin quý khách vui lòng liên hệ:

Tel (Trụ sở Chính):  (848) 3750 3839  -   Fax(848)  3750 3939

-------------------------------------------------------------------------------

1. LÂM TRƯỜNG TÂN THẮNG (LÂM SINH 1).

Hoàng Văn Huân

Tel: 0977.070.100

2. LÂM TRƯỜNG TÂN LẬP (LÂM SINH 2).

Nguyễn Văn Ba

Tel: 0983.900.428

3. LÂM TRƯỜNG HL (LÂM SINH 3).

Thông tin hiện đang cập nhật...

4. LÂM TRƯỜNG LÂM NGHIỆP (LÂM SINH 4).

Đỗ Hữu Mạnh

Tel: 0975.879.009

5. LÂM TRƯỜNG TÂN HÀ (LÂM SINH 5).

Bùi Hữu Nhân

Tel: 0974.734.218

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 09:28 )