CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Giá cao su tại một số địa phương ngày 16/03/2016.

Email In
Giá cao su tại một số địa phương ngày 16/03/2016. (*)
Tên sản phẩm

Giá (VNĐ/Kg)

Địa chỉ bán

Tăng – Giảm

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Phú Yên – Sông Hinh

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Bình Thuận – Hàm Th. Bắc

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Quảng Bình – Bố Trạch

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Quảng Trị – Vĩnh Linh

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Đắk Nông – Đắk Mil

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Đắk Lắk – Buôn Đôn

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Kon Tum – TP.Kon Tum

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Tây Ninh – TX.Tây Ninh

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Bình Dương – Bến Cát

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Đồng Nai – TP.Biên Hòa

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Bình Phước – Lộc Ninh

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.200

Gia Lai – TP.Pleiku

-100

Cao su SVR3L

28.500

Quảng Bình – Bố Trạch

-500

Cao su SVR3L

28.500

Quảng Trị – Vĩnh Linh

-500

Cao su SVR3L

28.500

Đắk Nông – Đắk Mil

-500

Cao su SVR3L

28.500

Đắk Lắk – Buôn Đôn

-500

Cao su SVR3L

28.500

Kon Tum – TP.Kon Tum

-500

Cao su SVR3L

28.500

Tây Ninh – TX.Tây Ninh

-500

Cao su SVR3L

28.500

Bình Dương – Bến Cát

-500

Cao su SVR3L

28.500

Đồng Nai – TP.Biên Hòa

-500

Cao su SVR3L

28.500

Bình Phước – Lộc Ninh

-500

Cao su SVR3L

28.500

Gia Lai – TP.Pleiku

-500

Cao su SVR10

28.100

Quảng Bình – Bố Trạch

-500

Cao su SVR10

28.100

Quảng Trị – Vĩnh Linh

-500

Cao su SVR10

28.100

Đắk Nông – Đắk Mil

-500

Cao su SVR10

28.100

Đắk Lắk – Buôn Đôn

-500

Cao su SVR10

28.100

Kon Tum – TP.Kon Tum

-500

Cao su SVR10

28.100

Tây Ninh – TX.Tây Ninh

-500

Cao su SVR10

28.100

Bình Dương – Bến Cát

-500

Cao su SVR10

28.100

Đồng Nai – TP.Biên Hòa

-500


(*) Thông tin trên chỉ mang tính Tham khảo.
Nguồn: Nhà Nông
 
You are here: Home Thông Tin Thị Trường Giá cao su tại một số địa phương ngày 16/03/2016.